Úplné znění stanov PTC Praha platné od 1. července 2015

Úplné znění zprávy naleznete v níže přiloženém odkazu:

 

UZ-stanov_072015