Výroční zpráva PTC Praha a.s. – 2019

Úplné znění výroční zprávy společnosti PTC Praha a.s. naleznete v odkazu níže.

Výroční zpráva PTC Praha 2019