Doplnění pořadu jednání valné hromady

Uplatnění návrhu kvalifikovaného akcionáře JUDr. Ing. Františka Beneše, CSc. na doplnění pořadu jednání valné hromady

Návrh akcionáře František Beneš