Zařazení nového bodu na pořad jednání valné hromady

Na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře JUDr. Ing. Františka Beneše, CSc. je na pořad jednání valné hromady, která se koná dne 11. listopadu 2020, zařazen nový bod – Změna Stanov společnosti. 

Žádost o doplnění pořadu valné hromady – František Beneš