Výroční zpráva PTC Praha a.s. – 2020

Úplné znění výroční zprávy společnosti PTC Praha a.s. naleznete v odkazu níže.

Výroční zpráva 2020