Výroční zpráva PTC Praha a.s. – 2021

Úplné znění výroční zprávy společnosti PTC Praha a.s. naleznete zde:

Výroční zpráva PTC Praha 2021