Informace pro akcionáře

Náhradní valná hromada

Pozvánka_náhradní valná hromada_PTC Praha_prosinec_2022

Stanovy

Stanovy PTC Praha_11_11_2020

Ke stažení

Žádosti o výplatu protiplnění: Fyzické osoby – rezidenti01_CZ_Žádost_FO_ČRurčeno k odeslání prostřednictvím pošty01el_CZ_Žádost_FO_ČR_Elektronická podobaurčeno k odeslání přes email nebo přes datovou schránku Fyzické osoby – nerezidenti02_CZ_Žádost_FO_rezidenti mimo ČR Právnické osoby – rezidenti03_CZ_Žádost_PO_ČR Právnické osoby – nerezidenti04_CZ_Žádost_PO_sídlo mimo ČR Plná mocPlná moc_protiplnění Fyzické osoby S TRVALÝM POBYTEM mimo Českou republiku02_CZ_Žádost_FO_rezidenti-mimo-ČR_zahr.platba