Informace pro akcionáře

Náhradní valná hromada

Pozvánka_náhradní valná hromada_PTC Praha_prosinec_2022

Stanovy

Stanovy PTC Praha_11_11_2020

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva PTC Praha 2021