Informace pro akcionáře

Valná hromada

Pozvánka na valnou hromadu_prosinec_2022

Stanovy

Stanovy PTC Praha_11_11_2020

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva PTC Praha 2021